Szkoła Podstawowa nr 28 im. prof. Witolda Budryka w ZS-P nr 14

Szkoła Podstawowa nr 28 im. prof. Witolda Budryka w ZS-P nr 14

Szkoła Podstawowa nr 28 im. prof. Witolda Budryka w ZS-P nr 14

Opublikowane: 14.07.2020 / Sekcja: Szkoły podstawowe  Publiczne szkoły podstawowe 

ul. ks. Marcina Strzody 4

Gliwice

sekretariat@zsp14.gliwice.eu

Telefon: 32 231 43 69

http://zsp14gliwice.pl/

Wizją szkoły jest, by była dla uczniów drugim domem, do którego każdy przychodzi z przyjemnością i w którym panuje miła, życzliwa i przyjazna atmosfera.

W szkole pracują nauczyciele o wysokich kwalifikacjach, dla których dobro dziecka, jego wychowanie i wykształcenie stanowią najważniejszy cel. W pracy kierują się chrześcijańskimi wartościami i zasadami tolerancji. Pragną przekazać wychowankom taką wiedzę, która gwarantowałaby im start w dorosłe życie.

Uczniom szkoła zapewnia wysoki poziom wiedzy oraz umiejętności jej praktycznego wykorzystania. Pragniemy wychować ich na ludzi: ambitnych, odpowiedzialnych, biorących aktywny udział w życiu społecznym, wyróżniających się wysoką kulturą osobistą. Szkoła pragnie wpoić wychowankom: wrażliwość na ludzką krzywdę i nieszczęście, chęć niesienia pomocy ludziom starszym i słabszym, szacunek dla zdrowia i życia ludzkiego. By w swoim życiu wychowankowie kierowali się w kontaktach z ludźmi o innych poglądach zasadami tolerancji.

Szkoła chce także, by uczniów wyróżniała dbałość o swoje otoczenie i środowisko, a zarazem uczucie patriotyzmu i szacunku do symboli narodowych oraz przywiązanie do śląskich korzeni.

Szkoła podejmuje wszelkie starania, aby na jej terenie nie było przejawów: brutalności, wykorzystywania słabszych, wymuszeń, rozprowadzania narkotyków, picia alkoholu czy palenia papierosów.

Szkoła pragnie, aby nasi wychowankowie byli dobrymi, wrażliwymi, odpowiedzialnymi, godnymi szacunku i zaufania ludźmi.
 

To miejsce, które:

  • rozwija zainteresowania i uzdolnienia, kształtuje twórcze postawy, wyposaża ucznia w wiedzę i umiejętności umożliwiające wszechstronny rozwój jego osobowości;
  • kształtuje kulturę osobistą, dbałość o własne zdrowie i sprawność fizyczną, poczucie odpowiedzialności za siebie i innych

Naczelny cel wychowania:

  • Wychowanie dziecka o wysokiej kulturze osobistej, które ma poczucie własnej wartości i dba o swoje zdrowie.

Cele pośrednie:

  • Współpraca z rodzicami dziecka i środowiskiem w celu wypracowania indywidualnych, pozytywnych cech i reagowanie na przejawy brutalności i braku poszanowania wobec drugiego człowieka.
  • Opieka wychowawców nad psychofizycznym rozwojem wychowanków.
  • Przygotowanie wychowanka do aktywnego, samodzielnego życia, w którym wykaże się odpowiedzialnością za podejmowane działania.
  • Kształtowanie umiejętności współistnienia i współdziałania w grupie rówieśniczej i społecznej przez wspólna naukę, zabawę i wybór właściwych form spędzania wolnego czasu
  • Budowanie bezpiecznej, przyjaznej szkoły, zapewniającej uczniowi wszechstronny rozwój i poczucie własnej wartości.