Szkoła Podstawowa nr 20 im. Powstańców Śląskich w ZS-P nr 10

 Szkoła Podstawowa nr 20 im. Powstańców Śląskich w ZS-P nr 10

Szkoła Podstawowa nr 20 im. Powstańców Śląskich w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10

Opublikowane: 13.07.2020 / Sekcja: Szkoły podstawowe  Publiczne szkoły podstawowe 

ul. Jana Śliwki 8

Gliwice

sekretariat@zsp10.gliwice.eu

Telefon: telefon: 32 270 57 07

http://zsp10gliwice.pl

Szkoła dąży do osiągnięcia najwyższych wyników w nauczaniu, wychowaniu oraz opiece nad uczniami, za pomocą pełnego wykorzystania, bazy materialnej, potencjału nauczycieli,  wychowawców i pracowników, przyznanych środków z budżetu, dochodów samorządowych jednostek budżetowych  oraz  środków Rady Rodziców, w sposób zgodny z prawem, efektywny i oszczędny.

Szkoła jest placówką, przygotowującą uczniów do kontynuowania nauki na kolejnym etapie edukacyjnym.
Kształci i wychowuje uczniów odpowiedzialnych za siebie i innych członków społeczności szkolnej w atmosferze życzliwości i zrozumienia.  Pragnie wyposażyć ich  w taką wiedzę, umiejętności i kompetencje, aby w przyszłości stali się świadomymi, kreatywnymi i wrażliwymi członkami społeczności, w której funkcjonują. Chce, aby jak najlepiej wykorzystywali własne możliwości i potrafili dostosowywać się do zmieniających się realiów współczesnego świata oraz byli gotowi do podejmowania właściwych decyzji.
Szkoła chce cieszyć się uznaniem w środowisku, rodzice darzyli ją zaufaniem i wspierali w działaniach,  a pracownicy szkoły mieli satysfakcję z wykonywanej pracy.

Pragnie zapewnić uczniom:
•    możliwość zdobywania wiedzy w oparciu o nowoczesne metody nauczania
•    opiekę wychowawczą
•    przygotowanie do samodzielnego życia
•    wspieranie wszechstronnego rozwoju osobowości
•    wdrażanie do samodzielnego podejmowania decyzji
•    uczymy gospodarowania czasem wolnym ucznia poprzez bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych
•    oferujemy zajęcia wspierające rozwój ucznia.

Szkoła chce, aby absolwent był:

 1.  aktywny.
 2.  ciekawy świata.
 3.  odpowiedzialny.
 4.  uczciwy i koleżeński.
 5. charakteryzował się wrażliwością i wysoką postawą etyczną.
 6. kreatywnie podchodził do świata.
 7. był otwarty, chętnie nawiązywał kontakty, prezentował swój punkt widzenia i rozważał poglądy innych.
 8. był otwarty na współczesną Europę i świat, przy czym wykazywał postawę patriotyczną.
 9.  był punktualny, dotrzymuje terminów.
 10. Szanował swój czas i innych ludzi.
 11. Starał się przewidywać skutki swoich działań, cieszył się z sukcesów i akceptował porażki. Wytrwale i konsekwentnie szukał innych rozwiązań.
 12. Potrafił wykorzystywać swoje możliwości i dostosowywać się do realiów współczesnej rzeczywistości.
 13. Znał zagrożenia występujące w jego środowisku, potrafi zapewnić bezpieczeństwo sobie i innym.
 14. Rozumiał potrzebę zdrowego trybu życia, dbania o estetykę wyglądu oraz higienę osobistą.
 15. Sprawnie komunikował się w języku polskim i obcym. Umiejętnie korzystał z komputera i technik informatycznych.
 16. W  kontaktach międzyludzkich przestrzegał obowiązujących zasad kultury.