Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2 w Gliwicach

Opublikowane: 01.09.2020 / Sekcja: Szkoły podstawowe  Publiczne szkoły podstawowe 

ul. Lewkonii 2

Gliwice

sekretariat@sp2.gliwice.eu

Telefon: 32 237 86 23

http://www.gliwicesp2.edupage.org

Szkoła Podstawowa nr 2 w Gliwicach to placówka o bogatej tradycji i historii. Szkoła pełni ważną rolę w środowisku lokalnym. Jest szkołą, do której od zakończenia II wojny światowej uczęszczały całe rodziny: dziadkowie, rodzice i wnuki.
Oferta edukacyjna szkoły jest bardzo bogata w różne koła zainteresowań i zajęcia pozalekcyjne dla uczniów. Sprawdzianem zdobytych umiejętności jest udział w zawodach sportowych, konkursach, olimpiadach oraz aktywność poza granicami naszego kraju.

Nasza placówka może się poszczycić udziałem w wielu projektach między innymi: Comenius Elos Project (2012 r. ), Erasmus + (2014-2017), Erasmus + Learning with the Arts (2017-2019) oraz Erasmus + Tele (2019-2021). Celem udziału w projektach jest poprawa jakości i efektywności nauczania języków obcych. W SP 2 nauczamy również języka mniejszości niemieckiej.

Cieszą nas sukcesy naszych uczniów. Pomagamy im także w pokonywaniu trudności. Wspieramy ich i motywujemy poprzez pomoc psychologiczno-pedagogiczną, którą jest objęty każdy uczeń, zgodnie z indywidualnymi potrzebami.

W szkole realizowane są imprezy i wydarzenia cykliczne takie jak: festyny integrujące środowisko lokalne, miejskie zielone podchody, żywe lekcje przyrody oraz inne.