Szkoła Podstawowa nr 16 w ZS-P nr 1

Szkoła Podstawowa nr 16 w ZS-P nr 1

Szkoła Podstawowa nr 16 w ZS-P nr 1

Opublikowane: 10.07.2020 / Sekcja: Szkoły podstawowe  Publiczne szkoły podstawowe 

ul. Jana Kilińskiego 1

Gliwice

sekretariat@zsp1.gliwice.eu

Telefon: 32 230 46 88

https://zsp1gliwice.pl/

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Gliwicach jest miejscem, w którym dziecko w atmosferze poczucia bezpieczeństwa, wzajemnego szacunku i zrozumienia oraz wsparcia ze strony nauczycieli, rodziców i środowiska lokalnego nabywa wiedzę i umiejętności, niezbędne do dalszego etapu kształcenia.