Szkoła Podstawowa nr 14 im. Stefana Żeromskiego w ZSO nr 14

Szkoła Podstawowa nr 14 im. Stefana Żeromskiego w ZSO nr 14

Szkoła Podstawowa nr 14 im. Stefana Żeromskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 14

Opublikowane: 10.07.2020 / Sekcja: Szkoły podstawowe  Publiczne szkoły podstawowe 

ul. Przedwiośnie 2

Gliwice

sekretariat@zso14.gliwice.eu

Telefon: 32 237 02 88

https://www.sp14gliwice.pl

„Normy i wartości są kluczem do przyszłości."

Szkoła Podstawowa nr 14 dysponuje bogatą infrastrukturą.

Mieści się w dwóch budynkach:

 • pierwszy, usytuowany jest przy ulicy Jedności 35 i służy uczniom edukacji wczesnoszkolnej (klasy I - III),
 • drugi, znajduje się przy ulicy Przedwiośnie 2 i uczy się w nim młodzież z klas IV- VIII.

Numery kontaktowe:

 • budynek przy ul. Jedności 35 - tel. 32 237 02 97
 • budynek przy ul. Przedwiośnie 2 - tel. 32 237 02 88

Oba obiekty wyposażone są w nowoczesne, wyremontowane boiska z niezbędnym zapleczem sportowym oraz sale gimnastyczne. Przy szkole funkcjonuje biblioteka, świetlica i stołówka.

 

Szkoła Podstawowa nr 14 im. Stefana Żeromskiego w Gliwicach to szkoła:

 • bezpieczna, przyjazna, ucząca się,
 • z klasą,
 • promująca zdrowie,
 • odkrywająca talenty,
 • rozwijająca pasje,
 • budująca więzi międzyludzkie.

Czternastka to miejsce dla każdego dziecka:

 • stwarza optymalne warunki do rozwoju intelektualnego, emocjonalnego oraz fizycznego w bezpiecznym i przyjaznym środowisku,
 • dostarcza uczniowi różnorodną ofertę edukacyjną dostosowaną do jego potrzeb,
 • uczy młodego człowieka myślenia, analizowania, organizowania,
 • pomaga odkrywać normy i wartości będące drogą do realizacji planów, celów i marzeń,
 • wyzwala kreatywność, pomysłowość, twórczość,
 • przygotowuje do dorosłości,
 • pokazuje historię oraz tradycję Polski i małej ojczyzny,
 • wpaja patriotyzm, rozwija samorządność,
 • aktywnie włącza w swą działalność rodziców i całą społeczność lokalną.

Szkoła Podstawowa nr 14 ciągle się rozwija, wzbogaca swoją ofertę edukacyjną, zapewnia odpowiednie warunki do nauki i wszechstronnego rozwoju ucznia. Uczestniczy w projektach międzynarodowych oraz krajowych.
Szkoła pielęgnuje i rozwija dziedzictwo kulturowe w regionie - przy placówce działa Izba Regionalna oraz dziecięcy zespół folklorystyczny „Sośniczanie”.
Przez społeczność szkolną organizowane są cykliczne imprezy środowiskowe, takie jak: Sośnicki Festyn Oświatowy, Jarmark Świąteczny, Dzień Górnika. Realizowane są między innymi autorskie programy: Debata Szkolna, Zespół „Kompromis”, Klimat Szkoły czy Motywator Ucznia. Prężnie działa wolontariat, angażując społeczność uczniowską w rozmaite akcje charytatywne.
W ramach współpracy z klubami sportowymi prowadzone są klasy sportowe o profilu piłka nożna chłopców i piłka ręczna dziewcząt.

SP 14 SP14 SP 14