Szkoła Podstawowa nr 11 im. Hugona Kołłątaja

 Szkoła Podstawowa nr 11 im. Hugona Kołłątaja

Szkoła Podstawowa nr 11 im. Hugona Kołłątaja

Opublikowane: 10.07.2020 / Sekcja: Szkoły podstawowe  Publiczne szkoły podstawowe 

ul. Pocztowa 31

Gliwice

sekretariat@sp11.gliwice.eu

Telefon: 32 232 18 74

https://www.sp11.gliwice.pl/

Szkoła Podstawowa w Ligocie to miejsce, gdzie wykwalifikowana kadra pedagogiczna stwarza warunki do rozwoju osobowości dzieci w wieku od 3 do 12 roku życia. Szkoła jest przyjazna dzieciom, stwarza klimat ciepła i serdeczności sprzyjający pełnemu rozwojowi potencjału każdego dziecka.

Szkoła promuje:

 • zdobywanie wiedzy i umiejętności, umożliwiających uczniom kontynuowanie nauki
 • wychowanie dzieci w poczuciu własnej wartości, umiejętności, samooceny, akceptacji drugiego człowieka
 • kształtowanie osobowości zdolnych do samodzielnego, twórczego i krytycznego myślenia
 • zdrowy styl życia
 • model człowieka o wysokiej kulturze osobistej
 • kultywowanie poczucia tożsamości narodowej, patriotyzm i zachowanie tradycji polskiej

Szkoła wspiera rodziców:

 • w wychowaniu ich dzieci,
 • w przygotowaniu ich dzieci do pełnienia różnych ról społecznych w dorosłym życiu,
 • w rozwiązywaniu ich problemów wychowawczych i poszerzaniu wiedzy na temat potrzeb zgodnych z rozwojem dziecka,
 • w rozwiązywaniu problemów materialnych,

Szkoła Podstawowa nr 11 zapewnia uczniom możliwość wszechstronnego rozwoju poprzez organizację zajęć dodatkowych. Wychowankowie mają możliwość rozwijania swoich umiejętności i zainteresowań podczas:

 • koła plastycznego
 • koła teatralnego
 • zajęć sportowych (SKS)
 • Koła Młodych Redaktorów
 • koła komputerowego

W celu niesienia pomocy uczniom słabszym, mającym trudności w przyswajaniu wiedzy na terenie szkoły odbywają się również:

 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 • zajęcia logopedyczne
 • terapia indywidualna
 • zespoły wyrównawcze

Absolwenci szkoły mają poczucie własnej wartości, są twórczy, kreatywni, otwarci na świat i ludzi, ale jednocześnie mocno związani ze swoją „małą” i „dużą” ojczyzną.