Szkoła Podstawowa dla Dorosłych nr 50 w GCE

Szkoła Podstawowa dla Dorosłych nr 50 w GCE

Szkoła Podstawowa dla Dorosłych nr 50 w GCE

Opublikowane: 14.07.2020 / Sekcja: Szkoły podstawowe  Publiczne szkoły podstawowe 

ul. Okrzei 20

Gliwice

sekretariat@gce.gliwice.eu

Telefon: 32 231 35 76

https://gce.gliwice.pl/

Szkoła Podstawowa dla Dorosłych nr 30, to jedna z wielu szkół wchodzących w skład Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego im. Marii Skłodowskiej Curie - nowoczesnego, jednego z największych na Śląsku zespołu szkół młodzieżowych i szkół dla dorosłych.
Atutem jednostki jest wielość i różnorodność zawodów, spośród których mogą wybierać absolwenci szkół ponadpodstawowych, myśląc o swojej karierze.

Centrum Kształcenia Ustawicznego (CKU) to prężnie działająca placówka umożliwiająca uzupełnienie wykształcenia przez osoby dorosłe na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum oraz szkoły policealnej.

Atutem jest doskonała baza technodydaktyczna. W szkole istnieją gabinety przedmiotowe (m.in.: językowe, historyczny, geograficzny, fizyczny, chemiczny, matematyczny, biologiczny) oraz pracownie: mechatroniczne, hydrauliki i pneumatyki, obróbki plastycznej, automatyki przemysłowej i pracownie komputerowe.
Ponadto szkoła posiada aulę szkolną ze sceną, audytorium oraz własną halę sportową o powierzchni 1000 m2.

GCE zatrudnia wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, w skład której wchodzą nauczyciele dyplomowani i mianowani.

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące naszej placówki, serdecznie zapraszamy: kontakt.