Strona główna

Gliwice

Oficjalna strona miasta

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 22 w ZSSp

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 22 w ZSSp

SP 22

Opublikowane: 13.07.2020 / Sekcja: Szkoły podstawowe  Publiczne szkoły podstawowe specjalne 

ul. Dolnej Wsi 74

Gliwice

sekretariat@zszs.gliwice.eu

Telefon: 32 231 32 22

http://www.zszs-gliwice.pl

Uczniowie na terenie szkoły są objęci zajęciami rewalidacyjnymi, terapią wad wymowy, gimnastyką korekcyjną, rehabilitacją indywidualną, specjalistyczną opieką psychologiczno- pedagogiczną oraz całodzienną opieką pielęgniarską.

Warunkiem przyjęcia do szkoły jest złożenie w sekretariacie szkoły następujących dokumentów:

O przyjęciu do szkoły decyduje złożenie w terminie wszystkich dokumentów.
W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc o przyjęciu decydują oceny na świadectwie ukończenia VI klasy.

Dowóz uczniów:

Dojazd do szkoły środkami komunikacji miejskiej (KZK GOP) BEZPŁATNY, PKP i PKS – 78% zniżki, za okazaniem legitymacji szkolnej. Uczniowie spełniający odpowiednie, określone w przepisach kryteria, mogą korzystać z bezpłatnych dowozów organizowanych i finansowanych przez gminy.