Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnymi nr 33 w ZPM nr 1

Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnymi nr 33 w ZPM nr 1

Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnymi nr 33 w Zespole Przedszkoli Miejskich nr 1

Opublikowane: 08.07.2020 / Sekcja: Przedszkola  Przedszkola Miejskie 

ul. Wiślana 12

Gliwice

sekretariat@zpm1.gliwice.eu

Telefon: 32 331 25 84

http://www.ZPM1.pl

Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnymi nr 33 w Gliwicach wchodzi w skład Zespołu Przedszkoli Miejskich nr 1 w Gliwicach.

Liczy 6 oddziałów integracyjnych. Ostateczna liczba oddziałów ustalana jest corocznie, po zakończeniu rekrutacji.

Przedszkole usytuowane jest w dzielnicy Sośnica. Mieści się w piętrowym budynku i posiada własny plac zabaw. Sale zajęć i zabaw są kolorowe, przestronne i jasne. Przedszkole prowadzi zajęcia otwarte dla rodziców, w trakcie których rodzic ma sposobność zaobserwowania jak jego dziecko funkcjonuje na tle grupy rówieśniczej oraz poznania nowych form zabawy z dziećmi, stymulujących ich wszechstronny rozwój. Przedszkole organizuje festyny i uroczystości okolicznościowe. Ponadto umożliwia dzieciom wyjazdy do teatru, kina, muzeum, wycieczki do lasu i do wielu innych, ciekawych miejsc.

Przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące, zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych. W przedszkolu wspierany jest rozwój dziecka, rozpoznaje się i zaspokaja jego potrzeby edukacyjne oraz umożliwia rozwój talentów i zainteresowań. Realizując koncepcję pracy przedszkola zapewniamy naszym wychowankom dobre przygotowanie do podjęcia obowiązku szkolnego.

Przedszkole od lat wspiera całościowy rozwój dziecka, zwracając dużą uwagę na specjalne potrzeby edukacyjne naszych wychowanków. Terapeuci, specjaliści i nauczyciele prowadzą zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, zajęcia rewalidacyjne oraz pomoc psychologiczno–pedagogiczną, dbając o współpracę z rodzinami, dzięki której wspólnie opracowujemy strategię i modyfikujemy działania.

W zakresie terapii i wspomagania rozwoju naszych wychowanków prowadzimy zajęcia z logorytymki, integracji sensorycznej, treningu umiejętności społecznych, terapii ręki, sensoplastyki. Oferujemy wsparcie psychologa, logopedów, fizjoterapeuty i terapeuty SI oraz pedagogów specjalnych.

Rodzice są sprzymierzeńcami w organizacji procesu opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznego, dążącymi do wspólnego celu, jakim jest dla nas dobro i wszechstronny rozwój dziecka. Przedszkole monitoruje i doskonali efekty swojej pracy. Posiada kompetentną i zaangażowaną kadrę pedagogiczną, posiadającą nowatorskie podejście do edukacji przedszkolnej.

Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie oraz całodzienne wyżywienie organizowane przy współpracy z firmą cateringową.

Godziny pracy przedszkola: 6:30 – 16:30.

Organem Prowadzącym jest Miasto  Gliwice.

Organem sprawującym Nadzór Pedagogiczny  jest Śląskie Kuratorium Oświaty w Katowicach z Delegaturą w Gliwicach.