Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnymi nr 31 w ZS-P nr 7

Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnymi nr 31 w ZS-P nr 7

Opublikowane: 08.07.2020 / Sekcja: Przedszkola  Przedszkola Miejskie 

ul. Adama Mickiewicza 65

Gliwice

sekretariat@zsp7.gliwice.eu

Telefon: 32 231 87 94

https://pm31gliwice.pl/

"Zielone" Przedszkole. Miłe, przytulnie i bezpiecznie, w pełni dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci.

Dysponuje dużym, przestronnym, dobrze wyposażonym ogrodem wraz z zielonymi zadbanymi rabatkami. Sale przedszkolne są kolorowe i pełne radości.

Przedszkole wspomaga dzieci w ekspresji ruchowej i muzycznej. Poprzez polisensoryczne doznania, rozwija kreatywność i wrażliwość dzieci oraz rozbudza ich wyobraźnię.

Przedszkole rozwija i pielęgnuje indywidualność i niepowtarzalność dzieci, dbając o ich dobre samopoczucie, wzmacniając poczucie własnej wartości oraz ucząc  szacunku do innych. Szczególną troską otacza dzieci z problemami. Organizuje pracę indywidualną pod kątem wszechstronnego rozwoju. Wychowankowie przedszkola biorą aktywny udział w wielu konkursach oraz akcjach zarówno na szczeblu lokalnym jak i ogólnokrajowym.

Na terenie przedszkola udzielają pomocy:

 • psycholog
 • pedagog
 • logopeda
 • specjalista SI
 • oligofrenopedagodzy

Przedszkole oferuje zajęcia dodatkowe:

 • rytmika
 • język angielski
 • religia
 • kółka zainteresowań w każdej z grup
 • nauka gry w szachy
 • robotyka
 • JUDO

Walorami przedszkola są:

 • twórczy, kompetentny i otwarty na dobro dziecka zespół nauczycieli;
 • bliskość placówek oświatowych  i kulturalnych;
 • umożliwianie prezentacji osiągnięć dziecka w środowisku;
 • otwartość na propozycje i oczekiwania rodziców, oraz ich aktywne włączanie się w realizację przyjętych zadań.
PM 31