Przedszkole Miejskie nr 8 w ZS-P 8

Przedszkole Miejskie nr 8 w ZS-P 8

Przedszkole Miejskie nr 8 w Gliwicach

Opublikowane: 06.07.2020 / Sekcja: Przedszkola  Przedszkola Miejskie 

ul. Okrzei 16

Gliwice

sekretariat@zsp8.gliwice.eu

Telefon: 32 231 39 32

http://zsp8.edu.pl/

Przedszkole zapewnia opiekę dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Placówka mieści się w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 8 w Gliwicach. Posiada 8 oddziałów przedszkolnych na łączną liczbę 195 miejsc.

Przedszkole zlokalizowane jest przy Szkole Podstawowej nr 18 przy ul. Okrzei 16 w Gliwicach.

Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień. Ostateczny podział grup dokonywany jest po zakończonym procesie rekrutacyjnym.

Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. od 6.30 do 17.00.

Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie oraz całodzienne wyżywienie organizowane przy współpracy z firmą cateringową.

Przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące, zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych. Realizując koncepcję pracy przedszkola zapewniamy naszym wychowankom dobre przygotowanie do podjęcia obowiązku szkolnego.

Przedszkole realizuje podstawę wychowania przedszkolnego wzbogaconą o programy o profilu ekologiczno - artystycznym, społecznym, zdrowotnym autorstwa nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu.

Oferta zajęć obejmuje: naukę języka angielskiego, rytmikę, opiekę logopedyczną oraz wsparcie specjalistów: pedagoga i psychologa.

Realizację oferty umożliwia 8 nowocześnie wyposażonych sal zajęć z węzłami sanitarnymi, pomieszczeniami gospodarczymi, sala zabaw ruchowych wraz z przylegającym do niej patio. Ponadto : hol, szatnia, gabinety specjalistyczne, zaplecze administracyjno – socjalne oraz zaplecze techniczne szkoły takie jak: 2 sale gimnastyczne, sala zabaw oraz sale komputerowe.

Integralną część przedszkola stanowi plac zabaw oraz ciąg komunikacyjny wraz z parkingiem.

Kadrę pedagogiczną tworzy zespół wykwalifikowanych nauczycieli, posiadających dużą wiedzę i doświadczenie w zakresie edukacji przedszkolnej.