Przedszkole Miejskie nr 42 w ZPM nr 1

Przedszkole Miejskie nr 42 w ZPM nr 1

Przedszkole Miejskie nr 42 w Zespole Przedszkoli Miejskich nr 1

Opublikowane: 08.07.2020 / Sekcja: Przedszkola  Przedszkola Miejskie 

ul. Młodopolska 4

Gliwice

sekretariat@zpm1.gliwice.eu

Telefon: 32 237 08 95

http://zpm1.pl

Przedszkole Miejskie nr 42 w Gliwicach wchodzi w skład Zespołu Przedszkoli Miejskich nr 1 w Gliwicach.

Liczy 7 oddziałów ogólnodostępnych. Ostateczna liczba oddziałów ustalana jest corocznie, po zakończeniu rekrutacji.

Przedszkole usytuowane jest w dzielnicy Sośnica. Mieści się w piętrowym budynku i posiada własny plac zabaw. Sale zajęć i zabaw są kolorowe, przestronne i jasne. Przedszkole prowadzi zajęcia otwarte dla rodziców, w trakcie których rodzic ma sposobność zaobserwowania jak jego dziecko funkcjonuje na tle grupy rówieśniczej oraz poznania nowych form zabawy z dziećmi stymulujących ich wszechstronny rozwój. Przedszkole organizuje festyny i uroczystości okolicznościowe. Ponadto umożliwia dzieciom wyjazdy do teatru, kina, muzeum, wycieczki do lasu i do wielu innych, ciekawych miejsc.

Przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące, zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych. W przedszkolu wspierany jest rozwój dziecka - rozpoznaje się i zaspokaja jego potrzeby edukacyjne oraz umożliwia rozwój talentów i zainteresowań. Realizując koncepcję pracy przedszkola zapewniamy naszym wychowankom dobre przygotowanie do podjęcia obowiązku szkolnego. Rodzice są sprzymierzeńcami w organizacji procesu opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznego, dążącymi do wspólnego celu, jakim jest dla nas dobro i wszechstronny rozwój dziecka. Przedszkole monitoruje i doskonali efekty swojej pracy. Posiada kompetentną, zaangażowaną, posiadającą nowatorskie podejście do edukacji przedszkolnej kadrę pedagogiczną.

Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie oraz całodzienne wyżywienie organizowane przy współpracy z firmą cateringową.

Godziny pracy przedszkola: 6:30 – 16:30

Organem Prowadzącym jest Miasto  Gliwice.

Organem sprawującym Nadzór Pedagogiczny  jest Śląskie Kuratorium Oświaty w Katowicach z Delegaturą w Gliwicach.