Przedszkole Miejskie nr 38 w ZSO nr 2

Przedszkole Miejskie nr 38 w ZSO nr 2

Opublikowane: 08.07.2020 / Sekcja: Przedszkola  Przedszkola Miejskie 

ul. Literatów 41

Gliwice

sekretariat@zso2.gliwice.eu

Telefon: 32 234 22 91

http://pm38gliwice.szkolnastrona.pl/

Przedszkole Miejskie Nr 38 jest usytuowane na osiedlu Literatów w dzielnicy Łabędy.
Przedszkole mieści się w piętrowym budynku , posiada własny  plac zabaw.
Placówka liczy 6 oddziałów z możliwością pełnego wyżywienia.

Przedszkole jest czynne od godz. 6 00 do 16 30

Posiadamy;

  • 7 sal zajęć w tym salę gimnastyczną
  • pomieszczenia administracyjno-gospodarcze, zaplecze żywieniowe
  • własną obsługę finansowo-księgową.

 Przedszkole Miejskie Nr 38 zatrudnia 11 nauczycielek , 3 pracowników administracyjnych oraz 9 obsługi.
W grupie najmłodszej jednocześnie z nauczycielką przebywa pomoc nauczyciela.
Wszyscy pracownicy pedagogiczni i administracyjni posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

  • Na wniosek rodziców istnieje możliwość organizacji zajęć dodatkowych.
  • Nasze dzieci mają możliwość korzystania z opieki logopedy 
  • Dla dzieci , które mają trudności w osiągnięciu dojrzałości szkolnej organizujemy zajęcia terapeutyczne
  • oraz organizowane jest wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

Szczegółowe informacje można uzyskać w przedszkolu lub telefonicznie pod numerem telefonu: 32  234 22 91

Organem Prowadzącym jest Miasto  Gliwice.
Organem sprawującym Nadzór Pedagogiczny  Śląskie Kuratorium Oświaty w Katowicach z Delegaturą w Gliwicach.

Przedszkole Miejskie nr 38 w Gliwicach istnieje od 15.01.1986 r.. W 2016 roku obchodziliśmy Jubileusz 30-lecia.
Do użytku zostało oddane jako Przedszkole zakładowe K.W.K „ Gliwice” pod nazwą Przedszkole nr 57.
W roku szkolnym 1996/1997 do naszego przedszkola uczęszczała największa liczba dzieci 214 i pracowaliśmy na dwie zmiany.

Od stycznia 2011 r.   funkcjonujemy pod nazwą Przedszkole Miejskie Nr 38 . Od 1.09.2017 r. przedszkole mocą Uchwały Nr XXVII/656/2017 Rady Miasta Gliwice z dnia 8 czerwca 2017 r. zostało włączone do Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Gliwicach. W budynku szkoły został utworzony zamiejscowy oddział naszego przedszkola. Co roku przygotowujemy do podjęcia nauki w szkole ponad 50 dzieci .

W przedszkolu naszym odbywają się praktyki dla studentów pedagogiki oraz dla kadry kierowniczej zarządzającej oświatą.