Przedszkole Miejskie nr 34 im. Kubusia Puchatka w ZS-P nr 9

Opublikowane: 08.07.2020 / Sekcja: Przedszkola  Przedszkola Miejskie 

ul. Chatka Puchatka 9

Gliwice

sekretariat@zsp9.gliwice.eu

Telefon: 32 234 25 17

http://zsp9.gliwice.pl/

Osiągnięcia przedszkola:

  • projekty realizujące zajęcia dodatkowe i specjalistyczne: „Dłużej, więcej, lepiej- rozszerzona oferta edukacji przedszkolnej', „Mam szansę pójść do przedszkola- dodatkowa oferta edukacji przedszkolnej”
  • programy zdrowotne i ekologiczne, program profilaktyki jamy ustnej pod patronatem Stomatologii Dziecięcej i Ortodoncji w Katowicach – Certyfikat, • konkursy ekologiczne propagujące postawy proekologiczne: „Ekozespoły”, „Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny - Drugie życie śmieci”, „Drzewo Życia”itp.,
  • konkursy muzyczne, taneczne, obcojęzyczne - Ogólnopolski Konkurs Piosenki Anglojęzycznej, Festiwal Piosenki Artystycznej, Ogólnopolski Konkurs Piosenki, Konkurs Piosenki Anglojęzycznej itp., Zapewniamy:
  • udział dzieci i rodziców w programach przyjaznych rodzinie,
  • organizację wycieczek i wyjazdów na zielone przedszkole,
  • twórcze działania poprzez bezpłatne zajęcia dodatkowe: język angielski, język niemiecki, zajęcia muzyczno- rytmiczne, taniec towarzyski, gimnastyka korekcyjna, zajęcia plastyczne, ekologiczne, matematyczne, teatralne, recytatorskie, czytelnicze,
  • wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez: pomoc psychologiczno – pedagogiczną, logopedyczną, zajęcia wyrównawcze z terapią pedagogiczną, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, kształcenie specjalne.