Przedszkole Miejskie nr 3 w ZS-P nr 11

Przedszkole Miejskie nr 3 w ZS-P nr 11

PM 3

Opublikowane: 03.07.2020 / Sekcja: Przedszkola  Przedszkola Miejskie 

ul. Artura Grottgera 23a

Gliwice

sekretariat@zsp11.gliwice.eu

Telefon: 32 279 05 49

http://www.zsp11gliwice.pl

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3 WCHODZI W SKŁAD ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO NR 11 WRAZ ZE SZKOŁĄ PODSTAWOWĄ NR 7.

Przedszkole składa się z 5 oddziałów dla dzieci młodszych w budynku Przedszkola Miejskiego nr 3 przy ul. Grottgera 23a oraz 1 oddziału dla dzieci 5- i 6-letnich w Szkole Podstawowej nr 7 przy ul. Tarnogórskiej 59.

Edukacja przedszkolna zapewnia wszystkim dzieciom:

- wspomaganie wszechstronnego rozwoju w celu osiągnięcia dojrzałości szkolnej w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz program wychowania przedszkolnego w godzinach 6.30-16.30;

- 6 nowocześnie wyposażonych sal zabaw z dostępem do toalet;

- duży, zadrzewiony ogród wyposażony w bezpieczne urządzenia z atestami przeznaczone do zabaw ruchowych dla dzieci w przedszkolu;

- piękny i bezpieczny plac zabaw w Szkole Podstawowej, również wyposażony w urządzenia z atestem;

- opiekę logopedyczną dla dzieci z wadami wymowy oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;

- własną kuchnię oraz wyżywienie: trzy posiłki (śniadanie, obiad, podwieczorek) w przedszkolu i szkole;

- wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, stale podnoszącą swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w warsztatach, szkoleniach oraz kursach;

- świętowanie w ramach uroczystości: Pasowania na Przedszkolaka, Dnia Matki i Ojca, Dnia Babci i Dziadka, Dnia Dziecka, Mikołajek, Jasełek, Spotkań wigilijnych, festynów i pikników rodzinnych oraz uroczystego Pożegnania Starszaków;

- współpracę z rodzicami w ramach zebrań, konsultacji, rozmów indywidualnych, uroczystości;

- poznawanie najbliższego środowiska lokalnego we współpracy z pobliskimi szkołami, Komisariatem II Policji, filiami Biblioteki Miejskiej przy ul. Toszeckiej i ul. Milenium, Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną, Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Strażą Miejską;

- udział w licznych konkursach przedszkolnych oraz akcjach ekologicznych;

- udział w zajęcia umuzykalniająco - tanecznych (dla wszystkich grup wiekowych);