Przedszkole Miejskie nr 23 w ZS-P nr 16

 Przedszkole Miejskie nr 23 w ZS-P nr 16

Przedszkole Miejskie nr 23 w ZS-P nr 16

Opublikowane: 07.07.2020 / Sekcja: Przedszkola  Przedszkola Miejskie 

ul. Królowej Bony 6

Gliwice

sekretariat@zsp16.gliwice.eu

Telefon: 32 231 29 25

http://www.pm23gliwice.edupage.org

Przedszkole Miejskie Nr 23 w Gliwicach, czynne jest w godzinach od 06:30 do 16:30. Mieści się w centrum miasta na dużej posesji przy ulicy Królowej Bony 6. Budynek, który zajmuje placówka jest gmachem III kondygnacyjnym ze wspaniale rozlokowanymi pięcioma salami zabaw dla dzieci, dwoma łazienkami, salą rekreacyjno - gimnastyczną, dwoma szatniami i szeregiem pomieszczeń stanowiących zaplecze kuchenno - gospodarcze.

Nauka w publicznych przedszkolach jest bezpłatna. Rodzice dziecka 6-letniego chodzącego do publicznego przedszkola ponoszą tylko opłaty za wyżywienie, a dziecka młodszego – tylko za wyżywienie i pobyt dłuższy niż 5 godzin dziennie .
Z punktu widzenia architektonicznego Przedszkole Miejskie Nr 23 jest piękną willą z końca XIX wieku (rok budowy określa się na 1897), która posiada swój niepowtarzalny nastrój, czar i magię. W otoczeniu    szpalera starych drzew, w środku dużego miasta wychowankowie znajdują oazę spokoju, wypoczynku i zabawy, czują się bezpieczne, wiedzą, że są kochane i najważniejsze dla swoich nauczycieli. Placówka w obecnym kształcie działa nieprzerwanie od 1983 r., natomiast historycznie jako placówka dwuoddziałowa działała już w latach 50-tych XX w. Pierwsze wzmianki o placówce datuja się na rok 1957.  W obecnym budynku na parterze wówczas mieścił się ośrodek zdrowia na piętrze natomiast małe przedszkole.

Środowisko przedszkola stanowią mieszkańcy o różnym poziomie wykształcenia, różnych aspiracjach edukacyjnych i różnych możliwościach finansowych do, których placówka zawsze starała się dotrzeć z odpowiednią ofertą edukacyjną. Tym działaniom mają sprzyjać organizowane cyklicznie dla całego środowiska lokalnego uroczystości, które trwale wpisały się w historiografię placówki.

PM 23 PM 23 w ZS-P nr 16 PM 23 PM 23 PM 23 PM 23 PM 23 PM 23 PM 23 w ZS-P nr 16