Przedszkole Miejskie nr 17 w ZS-P nr 2

Przedszkole Miejskie nr 17 w ZS-P nr 2

Przedszkole Miejskie nr 17 w ZS-P nr 2

Opublikowane: 07.07.2020 / Sekcja: Przedszkola  Przedszkola Miejskie 

ul. Andromedy 36

Gliwice

sekretariat@zsp2.gliwice.eu

Telefon: 32 234 92 74

http://zsp2.gliwice.pl/

Przedszkole rozpoczęło swoją działalność w 1984 roku.
Zlokalizowane na osiedlu Mikołaja  Kopernika w wolnostojącym budynku, dwusegmentowym (segment A i B, których łącznikiem jest kuchnia wraz  z zapleczem). Od 1 września 2012 r., wraz ze Szkołą Podstawową nr 12, wchodzi w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Gliwicach  z siedzibą przy ulicy Kopernika 36. Przedszkole jest placówką wieloodziałową - 225 dzieci w wieku od 3 do 5 lat w 9-oddziałach mieszczących się w budynku przedszkola oraz 100 dzieci w oddziałach w budynku szkoły podstawowej.

Przedszkole posiada 9 sal do zajęć, wyposażonych w bogatą bazę dydaktyczną oraz wydzieloną salę gimnastyczną, gdzie prowadzone są różnego rodzaju zajęcia ruchowe, umuzykalniające, kółka zainteresowań. Teren wokół jest spokojny i bezpieczny, z dala od ruchliwych tras i miejskiego gwaru. Budynek otoczony jest dużym ogrodem  z wydzieloną częścią na zabawy, wyposażoną w urządzenia ogrodowe stymulujące prawidłowy rozwój ruchowy dzieci.  

W przedszkolu organizowana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna. Prowadzone są zajęcia logopedyczne, rewalidacyjne, korekcyjno-kompensacyjne oraz wczesne wspomaganie rozwoju. Pomocą służą również specjaliści z szkoły: psycholog i pedagog szkolny.

W ramach przygotowania dzieci do podjęcia nauki w szkole  przedszkolaki  uczestniczą w różnych zajęciach organizowanych wspólnie z nauczycielami w szkole np. w lekcjach otwartych w klasach młodszych, wspólnych imprezach, uroczystościach itp. Korzystają z placu zabaw , boisk i innych pomieszczeń użytkowych przeznaczonych dla dzieci ( sala zabaw).