Przedszkole Miejskie nr 8 w ZS-P 8

Dodano: 06.07.2020 / Kategorie: Przedszkola, Przedszkola Miejskie / pdf
Dane adresowe
ul. Horsta Bienka 19
44-100
Gliwice
Dane kontaktowe
telefon: 32 231 39 32
fax: 32 231 39 32

Przedszkole zapewnia opiekę dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Placówka mieści się w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 8 w Gliwicach. Posiada 8 oddziałów przedszkolnych na łączną liczbę 200 miejsc. Przedszkole zlokalizowane jest w budynku przy
ul. Horsta Bienka 19 oraz w budynku Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul. Okrzei 16.

Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień. Ostateczny podział grup dokonywany jest po zakończonym procesie rekrutacyjnym.

Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. od 6.30 do 17.00.

Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie oraz całodzienne wyżywienie organizowane przy współpracy z firmą cateringową.

Przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące, zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych. Realizując koncepcję pracy przedszkola zapewniamy naszym wychowankom dobre przygotowanie do podjęcia obowiązku szkolnego.

Przedszkole realizuje podstawę wychowania przedszkolnego wzbogaconą o programy o profilu ekologiczno -  artystycznym, społecznym, zdrowotnym autorstwa nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu.

Oferta zajęć obejmuje: naukę języka angielskiego, rytmikę, opiekę logopedyczną oraz wsparcie specjalistów: pedagoga i psychologa.

Realizację oferty umożliwiają nowocześnie wyposażone sale zajęć oraz zaplecze techniczne szkoły takie jak: sala gimnastyczna, sala zabaw oraz sale komputerowe.

Kadrę pedagogiczną tworzy zespół wykwalifikowanych nauczycieli, posiadających dużą wiedzę i doświadczenie w zakresie edukacji przedszkolnej.

Kategorie wizytówki: