Młodzieżowy Dom Kultury w Gliwicach

Młodzieżowy Dom Kultury w Gliwicach

Młodzieżowy Dom Kultury w Gliwicach - filia w Bojkowie

Opublikowane: 24.05.2021 / Sekcja: Inne placówki oświatowe 

ul. Barlickiego 3

Gliwice

sekretariat@mdk.gliwice.eu

Telefon: telefon: 32 232-69-54

http://www.mdk.gliwice.pl/

Młodzieżowy Dom Kultury w Gliwicach to placówka o bogatej historii i doświadczeniu zbieranym przez 68 lat. Instytucja nieoceniona w promowaniu i rozwijaniu edukacji artystycznej dzieci i młodzieży z naszego regionu. Przez te wszystkie lata w murach MDKu kształciło się wielu znanych szerokiej publiczności artystów.                

 

Młodzieżowy Dom Kultury w Gliwicach co roku zaprasza nowe pokolenia do rozpoczęcia wspólnej przygody w myśl Janusza Korczaka:

„Dziecku potrzebny jest ruch, powietrze, światło – zgoda, a i coś jeszcze!

Spojrzenie w przestrzeń, poczucie wolności – otwarte okno”

 

Młodzieżowy Dom Kultury w Gliwicach to placówka wychowania pozaszkolnego, której misją jest podejmowanie działań mających na celu:

- wszechstronne rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży;
- rozszerzanie wiedzy poza programy szkolne;
- stwarzanie warunków do poszerzania wrażliwości na regionalne i narodowe dziedzictwo kulturowe;
- poszanowanie dla wartości patriotycznych;
- stworzenie warunków do rozwoju intelektualnego młodzieży szczególnie utalentowanej w różnych dziedzinach;
- umożliwianie podnoszenia sprawności fizycznej;
- organizowanie konkursów, przeglądów, wystaw, zawodów dla wychowanków placówki, dzieci i młodzieży szkolnej oraz mieszkańców Gliwic, regionu i kraju.

Proponujemy uczestnikom naszych zajęć rozwój przez sztukę, kierując do nich zaproszenie: Przyjdź, Zaangażuj się, Przeżyj przygodę.

W bieżącym roku szkolnym w placówce działa ponad 100 kół zainteresowań o charakterze: artystycznym, sportowym i interdyscyplinarnym - skupiających niemal 1200 uczestników.

Wychowankowie oprócz rozwijania swoich umiejętności i poszerzania wiedzy, aktywnie i z powodzeniem uczestniczą w konkursach, przeglądach, zawodach - zdobywając dla placówki wysokie wyróżnienia. Zespoły artystyczne zaś prezentują swój dorobek na terenie miasta, regionu i kraju, a także uczestniczą w konkursach międzynarodowych.

Młodzieżowy Dom Kultury przy realizacji swoich planów i zamierzeń współpracuje z wieloma placówkami kulturalno - oświatowymi.

W dalszej pracy placówka pragnie realizować potrzeby i oczekiwania środowiska oświatowego (uczniowie, rodzice, i szkoła) i lokalnego poprzez:

- tworzenia odpowiednich kół zainteresowań;
- zatrudnianie kompetentnej i wykwalifikowanej - wg obowiązujących przepisów - kadry pedagogicznej;
- umożliwienie dostępu nauczycielom do korzystania z nowoczesnych urządzeń medialnych;
- systematyczne włączanie do bieżącej działalności rodziców;
- organizowanie różnego rodzaju imprez i wydarzeń artystycznych;
- szeroko pojętą współpracę ze środowiskiem kulturalnym i twórczym;
- stworzenie takich warunków, aby placówka była bezpiecznym miejscem dla spędzenia czasu wolnego, działań twórczych, realizowania pasji i pomysłów wychowanków.

Jednocześnie zaznaczyć należy, że w czasie dalszej ewolucji działań placówki, wykorzystane będą wieloletnie, sprawdzone, cieszące się uznaniem formy pracy.

 

Młodzieżowy Dom Kultury w Gliwicach - Scena Bojków