Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych 2024/2025

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych 2024/2025


Uwaga ósmoklasiści, 

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych ruszy 13 maja 2024 roku.

Wszelkie informacje dotyczące oferty edukacyjnej na rok szkolny 2024/2025 gliwickich (i innych w województwie śląskim) szkół ponadpodstawowych, zainteresowani kandydaci i ich rodzice/opiekunowie, mogą znaleźć na stronie: https://slaskie.edu.com.pl  wybierając miejscowość GLIWICE, a następnie jedną ze szkół z umieszczonych na liście.

Podobnie jak w latach poprzednich, rekrutacja do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych będzie wspomagana elektronicznie.
Adres strony - https://slaskie.edu.com.pl - to również adres, przez który będzie odbywało się logowanie kandydatów do systemu wspomagającego tegoroczną rekrutację do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych.

  1. Rekrutacja do szkół średnich będzie odbywać się na zasadach ogólnych, określonych w ustawie z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2023 r. poz. 900 ze zm.). Rekrutacja będzie prowadzona do 4-letnich liceów ogólnokształcących, 5-letnich techników i 3-letnich branżowych szkół I st.
     

  2. Informacje dotyczące oddziałów, do których będzie prowadzony nabór, znajdują się również na stronach internetowych szkół. Kandydat i jego rodzice, mogą znaleźć na nich informacje o specyfice otwieranych oddziałów oraz obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, a także ważne dla kandydata informacje o terminach przeprowadzania sprawdzianu uzdolnień kierunkowych i prób sprawności fizycznej.
     

  3. Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2024/2025 do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych jest przeprowadzane w terminach określonych przez właściwego Kuratora Oświaty. Terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów, są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Katowicach pod adresem: 
    http://kuratorium.katowice.pl/index.php/rekrutacja/szkoly-ponadpodstawowe-komunikaty/terminy-przeprowadzania-postepowania-rekrutacyjnego-i-postepowania-uzupelniajacego-do-publicznych-szkol-ponadpodstawowych-na-terenie-wojewodztwa-slaskiego-na-rok-szkolny-2024-2025/ .