Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pn. "Poznaj Polskę"

Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pn. "Poznaj Polskę"

Poznaj Polskę 2023

Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pn. "Poznaj Polskę"

Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie organów prowadzących szkoły dla dzieci i młodzieży, w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienia procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.

Przedsięwzięcie ma wspomóc realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
Przedsięwzięcie pozwoli urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabierze praktycznego wymiaru.
Uczenie się oparte na praktycznym odkrywaniu śladów historii, czy też eksperymentowaniu w centrach nauki stworzy uczniom warunki do zdobywania nowych umiejętności w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym.

Edycja 2023

Miasto Gliwice otrzymało dotację celową ze środków Ministra Edukacji i Nauki na realizację zadania, obejmującego przygotowanie i przeprowadzenie w trakcie roku szkolnego wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra.

Dofinansowanie - 68 506 zł

Wartość całkowita - 95 632 zł

Wysokość dofinansowania dla poszczególnych wycieczek (w zależności od czasu trwania wycieczki):

 1. Szkoła Podstawowa nr 8 im. Marii Dąbrowskiej w Gliwicach  - 4 240 zł
 2. Szkoła Podstawowa nr 8 im. Marii Dąbrowskiej w Gliwicach - 10 000 zł
 3. Szkoła Podstawowa nr 8 im. Marii Dąbrowskiej w Gliwicach - 8 073 zł
 4. Technikum nr 2 w Gliwicach w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach - 15 000 zł
 5. IX Liceum Ogólnokształcące Specjalne w Gliwicach w Zespole Szkół Specjalnych im. Janusz Korczaka w Gliwicach - 15 000 zł
 6. Szkoła Podstawowa Specjalna nr 25 im. Józefy Joteyko w Gliwicach w Zespole Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7 w Gliwicach - 3 297 zł
 7. Szkoła Podstawowa Specjalna nr 25 im. Józefy Joteyko w Gliwicach w Zespole Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7 w Gliwicach - 4 992 zł
 8. Szkoła Podstawowa Specjalna nr 25 im. Józefy Joteyko w Gliwicach w Zespole Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7 w Gliwicach - 2 912 zł
 9. Szkoła Podstawowa Specjalna nr 25 im. Józefy Joteyko w Gliwicach w Zespole Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7 w Gliwicach - 4 992 zł.

Edycja 2022

 

Miasto Gliwice otrzymało dotację celową ze środków Ministra Edukacji i Nauki na realizację zadania, obejmującego przygotowanie i przeprowadzenie w trakcie roku szkolnego wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra.

Dofinansowanie - 99 463 zł

Wartość całkowita - 149 090 zł

Wysokość dofinansowania dla poszczególnych wycieczek (w zależności od czasu trwania wycieczki):

 1. Szkoła Podstawowa nr 14 im. Stefana Żeromskiego w Gliwicach w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 14 w Gliwicach - 5 000 zł
 2. IV Liceum Ogólnokształcące im. Orląt Lwowskich w Gliwicach - 15 000 zł
 3. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 21 im. Henryka Sienkiewicza w Gliwicach - 4 880 zł
 4. Szkoła Podstawowa nr 28 im. Witolda Budryka w Gliwicach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 14 w Gliwicach - 15 000 zł
 5. Szkoła Podstawowa nr 4 w Gliwicach w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Piastów Śląskich w Gliwicach - 4 800 zł
 6. Szkoła Podstawowa nr 4 w Gliwicach w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Piastów Śląskich w Gliwicach - 4 000 zł
 7. Szkoła Podstawowa nr 15 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Gliwicach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12 w Gliwicach - 5 000 zł
 8. Szkoła Podstawowa nr 23 im. Tadeusza Różewicza w Gliwicach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 16 w Gliwicach - 4 450 zł
 9. Szkoła Podstawowa nr 23 im. Tadeusza Różewicza w Gliwicach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 16 w Gliwicach - 4 800 zł
 10. Technikum nr 7 w Gliwicach w Zespole Szkół Samochodowych im. Stefana Roweckiego "Grota" w Gliwicach - 15 000 zł
 11. Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Pawła II w Gliwicach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 w Gliwicach - 3 028 zł
 12. Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Pawła II w Gliwicach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 w Gliwicach - 3 707 zł
 13. Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Pawła II w Gliwicach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 w Gliwicach - 4 899 zł
 14. Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Pawła II w Gliwicach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 w Gliwicach - 4 899 zł
 15. Szkoła Podstawowa nr 27 w Gliwicach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 13 w Gliwicach - 5 000 zł

Edycja 2021

Miasto Gliwice otrzymało dotację celową ze środków Ministra Edukacji i Nauki na realizację zadania, obejmującego przygotowanie i przeprowadzenie w trakcie roku szkolnego wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra.

Dofinansowanie - 289 230 zł

Wartość całkowita - 436 972 zł