Priorytet 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

Priorytet 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

Priorytet 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 2024

Priorytet 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025 wspiera organy prowadzące placówki wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe dla dzieci i młodzieży w obszarze promowania czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Ma temu sprzyjać zwiększenie dostępu dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do nowości wydawniczych w placówkach wychowania przedszkolnego i bibliotekach szkolnych.

 

Edycja 2024

Miasto Gliwice otrzymało dotację celową na dofinansowanie:

 1. zakupu książek będących nowościami wydawniczymi do placówek wychowania przedszkolnego oraz realizacji działań promujących czytelnictwo

 2. zakupu książek będących nowościami wydawniczymi, elementów wyposażenia biblioteki szkolnej oraz realizacji działań promujących czytelnictwo.
   

Dofinansowanie - 57 000 zł
 

Wartość całkowita - 71 250 zł
 

Placówki wychowania przedszkolnego, które otrzymały wsparcie:

 1. Przedszkole Miejskie nr 2 w Gliwicach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Gliwicach

 2. Przedszkole Miejskie nr 16 w Gliwicach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Gliwicach

 3. Przedszkole Miejskie nr 20 w Gliwicach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Gliwicach
   

Szkoły, które otrzymały wsparcie:

 1. Szkoła Podstawowa nr 4 w Gliwicach w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Piastów Śląskich w Gliwicach

 2. Szkoła Podstawowa nr 16 w Gliwicach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Gliwicach

 3. VIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi w Gliwicach w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 im. Armii Krajowej w Gliwicach

 4. Technikum nr 4 w Gliwicach w Zespole Szkół Budowlano-Ceramicznych w Gliwicach

 

Edycja 2023

Miasto Gliwice otrzymało dotację celową na dofinansowanie:

 1. zakupu książek będących nowościami wydawniczymi do placówek wychowania przedszkolnego oraz realizacji działań promujących czytelnictwo

 2. zakupu książek będących nowościami wydawniczymi, elementów wyposażenia biblioteki szkolnej oraz realizacji działań promujących czytelnictwo.
   

Dofinansowanie - 64 500 zł
 

Wartość całkowita - 80 625 zł
 

Placówki wychowania przedszkolnego, które otrzymały wsparcie:

 1. Przedszkole Miejskie nr 41 w Gliwicach w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 im. Armii Krajowej w Gliwicach

 2. Przedszkole Specjalne nr 1 Dla Dzieci Upośledzonych Umysłowo w Stopniu Umiarkowanym, Znacznym i Głębokim oraz z Autyzmem i Niepełnosprawnościami Sprzężonymi w Gliwicach w Zespole Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7 w Gliwicach
   

Szkoły, które otrzymały wsparcie:

 1. Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiewicza w Gliwicach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 11 w Gliwicach

 2. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 10 im. Juliusza Słowackiego w Gliwicach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 w Gliwicach

 3. Szkoła Podstawowa nr 13 im. Krystyny Bochenek w Gliwicach

 4. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 21 im. Henryka Sienkiewicza w Gliwicach

 5. Szkoła Podstawowa nr 30 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 im. Armii Krajowej w Gliwicach.

 

Edycja 2022

Miasto Gliwice otrzymało dotację celową na dofinansowanie:

 1. zakupu książek będących nowościami wydawniczymi do placówek wychowania przedszkolnego oraz realizacji działań promujących czytelnictwo

 2. zakupu książek będących nowościami wydawniczymi, elementów wyposażenia biblioteki szkolnej oraz realizacji działań promujących czytelnictwo.
   

Dofinansowanie - 160 000 zł
 

Wartość całkowita - 200 000 zł
 

Placówki wychowania przedszkolnego, które otrzymały wsparcie:

 1. Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr 13 im. Krystyny Bochenek w Gliwicach

 2. Przedszkole Miejskie nr 7 w Gliwicach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12 w Gliwicach

 3. Przedszkole Miejskie nr 18 w Gliwicach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 w Gliwicach

 4. Przedszkole Miejskie nr 41 w Gliwicach w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 im. Armii Krajowej w Gliwicach
   

Szkoły, które otrzymały wsparcie:

 1. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Gliwicach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Gliwicach

 2. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 im. Arka Bożka w Gliwicach

 3. Szkoła Podstawowa nr 5 w Gliwicach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Gliwicach

 4. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 6 im. Noblistów Polskich w Gliwicach

 5. Szkoła Podstawowa nr 23 im. Tadeusza Różewicza w Gliwicach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 16 w Gliwicach

 6. Szkoła Podstawowa Specjalna nr 25 im. J. Joteyki w Gliwicach w Zespole Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7 w Gliwicach

 7. Szkoła Podstawowa nr 28 im. Witolda Budryka w Gliwicach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 14 w Gliwicach

 8. Szkoła Podstawowa nr 29 w Gliwicach

 9. Szkoła Podstawowa nr 32 im. Wojska Polskiego w Gliwicach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 w Gliwicach

 10. Szkoła Podstawowa nr 41 im. Władysława Broniewskiego w Gliwicach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 15 w Gliwicach

 11. Technikum nr 1 w Gliwicach w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach

 12. IV Liceum Ogólnokształcące im. Orląt Lwowskich w Gliwicach

 13. VIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi w Gliwicach w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 im. Armii Krajowej w Gliwicach.