Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica"

Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica"

 

Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica"

Głównym celem programu jest rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli przez wykorzystywanie w procesie dydaktycznym nowoczesnego sprzętu, pomocy dydaktycznych oraz narzędzi do terapii, wybranych przez szkoły zgodnie z ich zdefiniowanymi potrzebami.

 

Edycja 2023

Miasto Gliwice otrzymało dotację celową na dofinansowanie zakupu sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii, niezbędnych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Dofinansowanie - 34 000 zł

Wartość całkowita - 42 500 zł

Szkoły, które otrzymały wsparcie:

 1. Szkoła Podstawowa nr 20 im. Powstańców Śląskich w Gliwicach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 w Gliwicach
 2. Technikum nr 5 w Gliwicach w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gliwicach

 

Edycja 2022

Miasto Gliwice otrzymało dotację celową na dofinansowanie zakupu sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii, niezbędnych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Dofinansowanie - 237 760 zł

Wartość całkowita - 301 950 zł

Szkoły, które otrzymały wsparcie:

 1. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 im. Arka Bożka w Gliwicach
 2. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 10 im. Juliusza Słowackiego w Gliwicach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 w Gliwicach
 3. Szkoła Podstawowa nr 28 im. Witolda Budryka w Gliwicach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 14 w Gliwicach
 4. Szkoła Podstawowa nr 32 im. Wojska Polskiego w Gliwicach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 w Gliwicach
 5. Szkoła Podstawowa nr 36 im. Johna Baildona w Gliwicach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Gliwicach
 6. Technikum nr 1 w Gliwicach w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach
 7. Technikum nr 7 w Gliwicach w Zespole Szkół Samochodowych im. Stefana Roweckiego "Grota" w Gliwicach
 8. I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. Edwarda Dembowskiego w Gliwicach
 9. IV Liceum Ogólnokształcące im. Orląt Lwowskich w Gliwicach
 10. IX Liceum Ogólnokształcące Specjalne w Gliwicach w Zespole Szkół Specjalnych im. Janusz Korczaka w Gliwicach
 11. Branżowa Szkoła I stopnia Specjalna nr 6 w Gliwicach w Zespole Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Gliwicach.

 

Edycja 2021

Miasto Gliwice otrzymało dotację celową na dofinansowanie zakupu sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii, niezbędnych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Dofinansowanie - 251 891,28 zł

Wartość całkowita - 327 041,42 zł

Szkoły, które otrzymały wsparcie:

 1. VII Liceum Ogólnokształcące w Gliwicach w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Piastów Śląskich w Gliwicach
 2. Technikum nr 4 w Gliwicach w Zespole Szkół Budowlano-Ceramicznych w Gliwicach
 3. Branżowa Szkoła I Stopnia nr 4 w Gliwicach w Zespole Szkół Budowlano-Ceramicznych w Gliwicach
 4. Branżowa Szkoła I Stopnia nr 3 w Gliwicach w Zespole Szkół Samochodowych im. Gen. Stefana Roweckiego "Grota" w Gliwicach
 5. Szkoła Podstawowa nr 11 im. Hugona Kołłątaja w Gliwicach
 6. Technikum nr 3 w Gliwicach w Zespole Szkół Łączności w Gliwicach
 7. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Gliwicach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Gliwicach
 8. Szkoła Podstawowa nr 9 im. Króla Jana III Sobieskiego w Gliwicach
 9. Szkoła Podstawowa nr 23 im. Tadeusza Różewicza w Gliwicach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 16 w Gliwicach
 10. Technikum nr 8 im. Cichociemnych w Gliwicach w Zespole Szkół Ekonomiczno-Technicznych im. Cichociemnych w Gliwicach
 11. Szkoła Podstawowa nr 30 w Gliwicach w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 im. Armii Krajowej w Gliwicach
 12. VIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi w Gliwicach w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 im. Armii Krajowej w Gliwicach.