Szkoły bez barier w Gliwicach

Opublikowane: 30.01.2023
logo EFS wiedza edukacja rozwój
Nazwa programu operacyjnego Program Operacyjny Wiedza Edukacji Rozwój 2014-2020
Numer i nazwa priorytetu Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa
Numer i nazwa działania Działanie 4.1. Innowacje społeczne
Źródło dofinansowania Europejski Fundusz Społeczny
Budżet całkowity projektu 1 349 466,00
Kwota wsparcia 1 349 466,00
Okres realizacji 08.12.2021 - 30.08.0023
Jednostka realizująca projekt Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 w Gliwicach, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 16 w Gliwicach