Spotkanie uczniów ZSP10 i ZSO7 z Z-cą Preydenta Miasta Gliwice Ewą Weber i z-cą Komendanta Straży Miejskiej Rafałem Bogdołem.
foto: Dorota Nita-Garbiec
Spotkanie uczniów ZSP10 i ZSO7 z Z-cą Preydenta Miasta Gliwice Ewą Weber i z-cą Komendanta Straży Miejskiej Rafałem Bogdołem.
foto: Dorota Nita-Garbiec
Spotkanie uczniów ZSP10 i ZSO7 z Z-cą Preydenta Miasta Gliwice Ewą Weber i z-cą Komendanta Straży Miejskiej Rafałem Bogdołem.
foto: Dorota Nita-Garbiec
Spotkanie uczniów ZSP10 i ZSO7 z Z-cą Preydenta Miasta Gliwice Ewą Weber i z-cą Komendanta Straży Miejskiej Rafałem Bogdołem.
foto: Dorota Nita-Garbiec
Spotkanie uczniów ZSP10 i ZSO7 z Z-cą Preydenta Miasta Gliwice Ewą Weber i z-cą Komendanta Straży Miejskiej Rafałem Bogdołem.
foto: Dorota Nita-Garbiec
Spotkanie uczniów ZSP10 i ZSO7 z Z-cą Preydenta Miasta Gliwice Ewą Weber i z-cą Komendanta Straży Miejskiej Rafałem Bogdołem. foto: Dorota Nita-Garbiec
Spotkanie uczniów ZSP10 i ZSO7 z Z-cą Preydenta Miasta Gliwice Ewą Weber i z-cą Komendanta Straży Miejskiej Rafałem Bogdołem. foto: Dorota Nita-Garbiec
Spotkanie uczniów ZSP10 i ZSO7 z Z-cą Preydenta Miasta Gliwice Ewą Weber i z-cą Komendanta Straży Miejskiej Rafałem Bogdołem. foto: Dorota Nita-Garbiec
Spotkanie uczniów ZSP10 i ZSO7 z Z-cą Preydenta Miasta Gliwice Ewą Weber i z-cą Komendanta Straży Miejskiej Rafałem Bogdołem. foto: Dorota Nita-Garbiec
Spotkanie uczniów ZSP10 i ZSO7 z Z-cą Preydenta Miasta Gliwice Ewą Weber i z-cą Komendanta Straży Miejskiej Rafałem Bogdołem. foto: Dorota Nita-Garbiec