Rekrutacja do szkół podstawowych 2023/2024

Rekrutacja do szkół podstawowych 2023/2024

Szanowni Rodzice!

Do klas I na rok szkolny 2023/2024 przyjmowane są:

  1. dzieci 7-letnie (urodzone od stycznia do grudnia w 2016 r.) – objęte obowiązkiem szkolnym,
  2. dzieci 6-letnie (urodzone od stycznia do grudnia w 2017 r.) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.


Chcąc zapisać dziecko do klasy I-szej szkoły podstawowej, prosimy udać się do swojej szkoły obwodowej i złożyć w niej zgłoszenie. Do zgłoszenia rodzice dołączają oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń
W Biuletynie Informacji Publicznej, mogą Państwo sprawdzić, w obwodzie jakiej szkoły podstawowej zamieszkuje Wasze dziecko. Tę samą informację otrzymacie Państwo również w każdej szkole podstawowej w Gliwicach. Zachęcamy do złożenia zgłoszenia potwierdzającego rozpoczęcie od września 2023, nauki w szkole podstawowej w Państwa obwodzie zamieszkania.

Jeśli wybierzecie Państwo dla swego dziecka klasę pierwszą w szkole innej niż obwodowa, muszą Państwo wziąć udział w postępowaniu rekrutacyjnym. W tym celu należy w terminie od 8 maja 2023 r. do 19 maja 2023 r.  do godziny 15:00., w wybranej szkole podstawowej, złożyć wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej.

Jak co roku, zachęcamy do korzystania z oferowanych przez większość szkół zaproszeń na Dzień Otwarty. Koniecznie weźcie również udział w zebraniach organizowanych dla rodziców uczniów przyszłych klas pierwszych (zazwyczaj odbywają się one w czerwcu). Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie internetowej wybranej szkoły, albo bezpośrednio w sekretariacie szkoły.

W przypadku wyboru klasy sportowej, mistrzostwa sportowego lub dwujęzycznej (na poziomie klasy VII-ej), dzieci muszą wziąć udział w rekrutacji, która odbędzie się od 3 kwietnia do 22 kwietnia 2023 roku (do godz. 15:00).

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024: https://bip.gliwice.eu/storage/zpm/ZPM_2023_7280.pdf

 

Obwody szkół podstawowych.