Rekrutacja do szkół podstawowych 2021/2022

Rekrutacja do szkół podstawowych 2021/2022

Dodano: 04.02.2021
rekrutacja szkoły podstawowe

Szanowni Rodzice!
Chcąc zapisać dziecko do klasy I-szej szkoły podstawowej, prosimy udać się do swojej szkoły obwodowej i złożyć w niej zgłoszenie.
W Biuletynie Informacji Publicznej, mogą Państwo sprawdzić, w obwodzie jakiej szkoły podstawowej zamieszkuje Wasze dziecko. Tę samą informację otrzymacie Państwo również w każdej szkole podstawowej w Gliwicach. Zachęcamy do złożenia zgłoszenia potwierdzającego rozpoczęcie od września 2021, nauki w szkole podstawowej w Państwa obwodzie zamieszkania.

Jeśli wybierzecie Państwo dla swego dziecka klasę pierwszą w szkole innej niż obwodowa, muszą Państwo wziąć udział w postępowaniu rekrutacyjnym. W tym celu należy w terminie od 10 maja do 21 maja 2021 r., w wybranej szkole podstawowej, złożyć wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej.

Jak co roku, zachęcamy do korzystania z oferowanych przez większość szkół zaproszeń na Dzień Otwarty. Koniecznie weźcie również udział w zebraniach organizowanych dla rodziców uczniów przyszłych klas pierwszych (zazwyczaj odbywają się one w czerwcu). Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie internetowej wybranej szkoły, albo bezpośrednio w sekretariacie szkoły.

W związku z utworzeniem od 1 września 2017 r. czterech nowych szkół podstawowych:

 • Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 6
  przy ul. Jasnogórskiej 15-17,
 • Szkoły Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 19
  przy ul. Syriusza 30,
 • Szkoły Podstawowej nr 15
  przy ul. Lipowej 29,
 • Szkoły Podstawowej nr 4 w ZSO4
  przy ul. Orląt Śląskich 25,

uczniowie obecnych klas trzecich i szóstych wszystkich szkół podstawowych, mają możliwość - podobnie jak w latach poprzednich - kontynuowania nauki od 1 września 2021, w klasach IV i VII - w tych nowo utworzonych szkołach podstawowych.
Wnioski o przyjęcie do wyżej wymienionych szkół, są  przyjmowane od 8.02.2021 do 16.04.2021, do godziny 15:00.

W przypadku klas siódmych dwujęzycznych oraz klas sportowych, a także klas mistrzostwa sportowego, wnioski będą  przyjmowane od 1.04.2021 do 23.04.2021 do godziny 15:00, w wybranej przez Państwa szkole.

Szczegółowe informacje dotyczące terminów w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym:
https://bip.gliwice.eu/storage/zpm/ZPM_2021_3518.pdf

oraz
https://bip.gliwice.eu/storage/zpm/ZPM_2021_3519.pdf

a także
https://bip.gliwice.eu/storage/zpm/ZPM_2021_3536.pdf