Dla nauczycieli poszukujących pracy

Dla nauczycieli poszukujących pracy

Dodano: 13.03.2017

PUP Gliwice

Nauczycielu!
Jeśli bezskutecznie poszukujesz w szkołach pracy, odwiedzasz kolejne placówki pozostawiając swoje CV i czekasz, czy ktoś się do Ciebie odezwie, spróbuj skorzystać z jeszcze jednej formy poszukiwania pracy.
Daj się znaleźć pracodawcy – dodaj swoje CV do bazy PUP:
http://www.pup.gliwice.pl/uslugi_elektroniczne/dodaj_cv.html

lub

  • zgłoś się do Centrum Aktywizacji Zawodowej ul. Plac Inwalidów Wojennych 12 w Gliwicach,
  • wypełnij CV na stronie PUP (nie trzeba być zarejestrowanym jako osoba bezrobotna).
  • następnie wypełnij formularz zgłoszeniowy dla poszukującego pracy (poniżej),
  • dostarcz wypełniony formularz do Wydziału Edukacji - Urząd Miejski w Gliwicach – ul. Jasna 31a.

Uwaga! Poszukiwanie pracy w samym Wydziale Edukacji, jest niestety jednym z najmniej efektywnych sposobów na jej znalezienie. Skorzystaj proszę z wyżej przedstawionej propozycji.

Zgłoszenie