Witaj szkoło!

Dodano: 01.09.2020 / Sekcja:
zdjęcie grupowe fot. D. Nita-Garbiec / UM Gliwice

1 września kolejny rok szkolny, ze względu na pandemię z pewnością wyjątkowy i szczególnie wymagający, rozpoczęło w gliwickich szkołach publicznych ponad 25 tys. uczniów, w tym ok. 4,5 tys. w przedszkolach i ponad 600 w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. Spotkanie przedstawicieli samorządu Gliwic z nowopowołanymi dyrektorami placówek oświatowych, z okazji z inauguracji roku szkolnego 2020/21, odbyło się w nowej siedzibie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy ul. Gierymskiego. Wszystkim uczniom i nauczycielom życzymy sukcesów i możliwości spokojnej, nieprzerwanej nauki!

W spotkaniu wziął udział m.in. prezydent Gliwic Adam Neumann, który podziękował pedagogom za ich ciężką pracę i, zgodnie z tradycją, przekazał akty powierzenia stanowiska dyrektorom, których wyłoniono w trybie zasad określonych w przepisach oświatowy: Annie Krasowskiej, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 21, Dorocie Meryk, dyrektor Szkoły  Podstawowej nr 29, Hannie Szczepaniak, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5, Małgorzacie Semik, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8, Lesławowi Ogon, dyrektorowi Zespołu Szkół Ekonomiczno-Technicznych, Urszuli Więckowskiej, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 im. Johna Baildona oraz Iwonie Burzyńskiej, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7, która zastąpiła odchodzącą na emeryturę Jolantę Winkler. Na emeryturę przeszła również dyrektor SP 28 Grażyna Wach.
Poza wymienionymi dyrektorem  Szkoły Podstawowej nr 2 została Małgorzata Bałuta, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 14 Dorota Iwanek, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 15 Joanna Łomnicka-Łakomy, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 16 Joanna Sokołowska-Czarnecka, a Zespołu Szkół Łączności Krzysztof Szczęśniak.

Gratuluję Państwu wyboru na stanowiska dyrektorów. Równocześnie dziękuję, że zdecydowali się Państwo objąć te stanowiska. Zadanie to nie jest łatwe. Najpierw liczne zmiany i reforma oświaty, a kiedy sytuacja wydawała się w miarę stabilna, musieliście Państwo stawić czoła kolejnym trudnościom, jak strajk oraz panująca epidemia, które wprowadziły ogromny chaos w zorganizowane życie szkół i przedszkoli. Z pewnością nie są to problemy, z którymi na co dzień zmaga się kadra dyrektorska, tym bardziej należą się Państwu gratulacje i podziękowania. Musimy zrobić wszystko aby, z zachowaniem środków bezpieczeństwa, uczynić go jak najbardziej normalnym. Życzę Państwu, abyście prowadzili podległe Wam szkoły i placówki z energią i ku sukcesom – mówił podczas uroczystości prezydent Gliwic Adam Neumann.

W uroczystym spotkaniu z okazji rozpoczęcia roku szkolnego, wziął również udział przewodniczący Rady Miasta Marek Pszonak oraz Krystyna Sowa, wiceprzewodnicząca Rady Miasta i przewodnicząca Komisja Edukacji, Kultury i Sportu, a także przedstawiciele dyrektorów miejskich jednostek oświatowych oraz związków zawodowych. Zgromadzeni goście wysłuchali wykładu „O pochwale osobistej nawigacji” Jolanty Sajkowskiej, psychologa z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, a dyrektor Poradni – Agnieszka Wilczyńska – zaprosiła przybyłych gości do zwiedzenia zmodernizowanego i nowoczesnego obiektu, do którego Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna przeniosła się z ulicy Warszawskiej. (mf)

Dyrektor SP 7
Odchodząca na emeryturę Jolanta Winkler, dyrektor ZSP nr 7. Fot. D.Nita-Garbiec/UM Gliwice
dyrektor SP 28
Odchodząca na emeryturę Grażyna Wach, dyrektor SP 28. Fot. D.Nita-Garbiec/UM Gliwice
Dyrektor SP 7 Odchodząca na emeryturę Jolanta Winkler, dyrektor ZSP nr 7. Fot. D.Nita-Garbiec/UM Gliwice
dyrektor SP 28 Odchodząca na emeryturę Grażyna Wach, dyrektor SP 28. Fot. D.Nita-Garbiec/UM Gliwice