Aktualności | „Miasto cyfrowe” w Gliwicach

„Miasto cyfrowe” w Gliwicach

fot. M. Buksa / UM w Gliwicach

„Miasto cyfrowe” w Gliwicach

Opublikowane: 27.02.2024 / Sekcja: Miasto 

Reprezentanci Związku Miast Polskich oraz Zabrza, Rybnika, Jasła, Sopotu i Stalowej Woli odwiedzili Gliwice w ramach projektu EMPIRIE – Sieć Wymiany Doświadczeń „Miasto cyfrowe”, realizowanego przez ZMP. Dwudniowa wizyta, trwająca od 26 do 27 lutego, dotyczyła cyfryzacji usług publicznych i dobrych praktyk gliwickiego samorządu w tym zakresie.

Pierwszego dnia goście zwiedzili nowoczesny kompleks uruchomionego jesienią Centrum Edukacji Ekologicznej przy ul. Rybnickiej 199A, a następnie – już w filii Urzędu Miejskiego przy ul. Jasnej 31A – wzięli udział w prelekcji i warsztatach „Cyfryzacja MPZP”, zorganizowanych przez Wydział Planowania Przestrzennego UM w Gliwicach. Spotkanie nie odbyło się bez przyczyny – Miasto Gliwice ma za sobą udaną, długą i kompleksową cyfryzację danych dotyczących planowania przestrzennego. Jako jedno z pierwszych polskich miast w pełni otworzyło bazy danych planistycznych i było zarazem pierwszym ośrodkiem miejskim, które skutecznie i w pełni wdrożyło wymagania dyrektywy Parlamentu Europejskiego ustanawiającej infrastrukturę informacji przestrzennej w Europie. Obecnie do dyspozycji mieszkańców, inwestorów, przedsiębiorców czy projektantów są w internecie zarówno plany zagospodarowania, jak i imponująca baza informacji na temat miejskiej przestrzeni.

Plany zagospodarowania przestrzennego wraz z ogromną bazą dodatkowych informacji są dostępne w Miejskim Systemie Informacji Przestrzennej na stronie internetowej msip.gliwice.eu

Dzięki cyfryzacji danych planistycznych w mieście łatwiej jest projektować i prowadzić inwestycje, a Gliwice są wzorem dla innych gmin i chętnie dzielą się zdobytymi doświadczeniami. Z gliwickimi działaniami dotyczącymi zarządzania informacjami o miejskiej przestrzeni zapoznawali się w przeszłości m.in. przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju i Technologii oraz Instytutu Rozwoju Miast i Regionów.

Drugi dzień EMPIRII rozpoczął się od spotkania gości z zastępczynią prezydenta Gliwic Aleksandrą Wysocką, która podziękowała za wybór naszego miasta jako miejsca inspiracji rozwiązaniami cyfrowymi. – Rozwiązania smart city stały się jedną z wizytówek Gliwic i bardzo mocno się w tym zakresie rozwijamy. Dotyczy to zarówno obszaru zarządzania informacją przestrzenną czy dostępu do e-usług publicznych, jak i angażowania mieszkańców w życie miasta poprzez elektroniczną Gliwicką Platformę Partycypacyjną DecydujMY razem. Cieszymy się, że możemy podzielić się z Państwem dobrymi praktykami w tym zakresie – mówiła Aleksandra Wysocka.

Gościom zaprezentowany został System Obiegu Dokumentów oraz Gliwicka Elektroniczna Platforma Analityczno-Rozrachunkowa GEPAR pozwalająca mieszkańcom nie tylko sprawdzić wysokość naliczonych podatków lokalnych, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi czy opłat z tytułu dzierżaw i bezumownego korzystania z nieruchomości, ale też uiścić je online.

Wizyta studyjna kontynuowana była następnie w siedzibie gliwickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji przy ul. Rybnickiej 47, gdzie przedstawiciele spółki przedstawili m.in. plany budowy wspólnej sieci komunikacji bezprzewodowej z Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej – Gliwice, przeznaczonej do zastosowań między urządzeniami Internetu rzeczy, ale również zdalnego odczytu wodomierzy i ciepłomierzy  w gliwickich domach.

EMPIRIE – Sieci Wymiany Doświadczeń to program realizowany przez Związek Miast Polskich przy wsparciu funduszy EOG i funduszy norweskich na lata 2014-2021. Osiem powołanych przez ZMP sieci (siedem tematycznych i jedna dla liderów) promuje rozwój lokalny, a także pozwala miastom dzielić się swoimi dobrymi praktykami. To doskonała okazja do nauki i wymiany doświadczeń, nawiązania współpracy, wzmacniania kompetencji i umiejętności. Więcej informacji na temat EMPIRII na stronie internetowej www.empirie.miasta.pl

baner Empirii

(kik)
 

spotkanie sieci Empiria w PZO spotkanie sieci Empiria w PZO spotkanie sieci Empiria w PZO spotkanie sieci Empiria w UM