Aktualności | 29 mln zł z Unii na rozbudowę Technoparku

29 mln zł z Unii na rozbudowę Technoparku

Wizualizacja IT HUB Gliwice – mat. pras. Technoparku Gliwice

29 mln zł z Unii na rozbudowę Technoparku

Opublikowane: 24.01.2024 / Sekcja: Biznes  Inwestycje  Miasto  Nauka 

Przy ul. Wincentego Pola, w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących budynków gliwickiego Technoparku, powstanie „IT HUB Gliwice” – nowoczesny obiekt dla 40 firm m.in. z branży ICT, automatyki, nowoczesnych źródeł wytwarzania energii i wyrobów medycznych. Realizację wartej ok. 35 mln zł inwestycji wesprze Unia Europejska, która niedawno przyznała Technoparkowi wysokie, 29-milionowe dofinansowanie z programu Funduszów Europejskich dla Śląskiego 2021–2027 w ramach działania 10.5. Innowacyjna infrastruktura wspierająca gospodarkę.

Park Naukowo-Technologiczny Technopark Gliwice został powołany do życia w 2004 roku przez Miasto Gliwice, Politechnikę Śląską i Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną. Od tamtej pory spółka, której większościowym udziałowcem jest miasto, czynnie wspiera rozwój branży nowych technologii i młodych przedsiębiorstw, aby jak najefektywniej wykorzystywać lokalny potencjał. W skład Technoparku wchodzą obecnie trzy obiekty: jeden przy ul. Konarskiego 18c i dwa tuż obok, przy ul. Wincentego Pola 27. Razem to niemal 6 tys. m2 powierzchni biurowej zajmowanej przez ok. 80 firm. 

Jeszcze w tym roku na należącej do Technoparku poprzemysłowej działce budowlanej sąsiadującej z istniejącymi już obiektami spółki powinna rozpocząć się budowa czwartego obiektu – „IT HUB Gliwice”. W jego skład wejdą dwa nowe budynki scalone łącznikiem. 

Technopark dysponuje na razie koncepcją rozbudowy dotychczasowej infrastruktury oraz projektem budowlanym dla pierwszego z dwóch planowanych budynków. Przyjęto, że będą one zasilane z wykorzystaniem zielonej energii (np. paneli fotowoltaicznych), a docelowo staną się siedzibą około 40 firm z branż nowoczesnych technologii wpisujących się w zapisy „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego 2030”, m.in. automatyki, ICT, nowoczesnych źródeł wytwarzania energii i wyrobów medycznych. 

Ulokowanie się takich przedsiębiorstw w nowej infrastrukturze „IT HUB Gliwice” będzie miało szczególne znaczenie dla tworzenia nowych, alternatywnych miejsc pracy dla byłych pracowników branż górniczych i okołogórniczych. Założyliśmy bowiem, że zatrudnienie w firmach znajdujących się w Technoparku Gliwice znajdą również specjaliści i absolwenci w branżach zastępujących branże tradycyjne. Mogą zostać tam także umiejscowione tzw. firmy odpryskowe z Politechniki Śląskiej, w tym firmy, w które zainwestuje fundusz inwestycyjny ATG GLIWICE – informuje prof. Jan Kosmol, prezes zarządu Technoparku Gliwice.

Dzięki takim projektom jak „IT HUB Gliwice”, dającym możliwość lokacji nowych firm w naszym mieście i uwzględniającym zmiany rynku zatrudnienia na Śląsku w procesie dekarbonizacji, możemy mieć pewność ciągłego rozwoju gospodarczego, m.in. poprzez nowe, stabilne miejsca pracy – ocenia wiceprezydent Gliwic Mariusz Śpiewok. – Perspektywa rozbudowy Technoparku niesie za sobą również dalszy wzrost poziomu innowacyjności Gliwic oraz wzmocnienie klimatu inwestycyjnego w branżach nowoczesnych technologii, zarówno w naszym mieście, jak i całym regionie. To bardzo ważny obszar działania na najbliższe lata – podkreśla Mariusz Śpiewok.

(kik)

logotyp Funduszy Europejskich dla Śląskiego
 

Widok na obiekty Technoparku Gliwice